Producten

Bij de praktijk van Hans Cools aan de Frankische Driehoek worden allerlei tandheelkundige voorzieningen gemaakt.

Veel Nederlanders hebben een slecht passend of verouderd kunstgebit. Dit gaat vaak samen met pijn en ongemak. Is dat bij u ook het geval, dan brengt een bezoek aan een tandprotheticus vaak de oplossing. Met nieuwe technieken en materialen kan de tandprotheticus ervoor zorgen dat uw kunstgebit beter past.
Wij vervaardigen alle hiernaast genoemde producten.

Bent u al drager van een prothese? Misschien heeft u dan  het idee dat uw prothese nog voldoet. Toch is een jaarlijkse of tweejaarlijkse controle geen overbodige luxe. Uw kaken kunnen slinken waardoor uw prothese niet goed meer past. Deze zal hierdoor onnodig schade toebrengen aan  uw kaken. Dit kan door regelmatige controle waarschijnlijk voorkomen worden.

Deze controle is bij ons gratis.