Frame/Partiële prothese

In overleg met eventueel uw eigen tandarts of als u die niet heeft een met ons samenwerkende tandarts maken wij in de praktijk van Hans Cools ook partiele- en frameprotheses

FRAME- EN PARTIËLE PROTHESE

Het komt steeds vaker voor dat inwoners van Nederland niet al hun tanden, maar één of enkele gebitselementen verliezen. Het ontstane gat kan dan op verschillende manieren opgevuld worden. Dit kan bijv.d.m.v. een implantaat of een gedeeltelijke gebitsprothese. Bij het laatste geval zal de tandprotheticus dan in samenwerking met uw tandarts een voorziening voor u vervaardigen.

Welke soorten gedeeltelijke protheses bestaan er?

1. Partiële plaatprothese met of zonder klammers (haakjes)

Een partiële prothese is een prothese waarbij u nog eigen tanden en kiezen bezit voor een deel. Deze prothese kan vervaardigd worden van geheel kunsthars of van metaal (frameprothese).
Het nadeel van een kunsthars prothese is dat deze uw eigen bestaande tanden en mucosa (tandvlees) beschadigt, en dat hij eerder kan breken. Maar het voordeel is dat deze goedkoper is dan een frameprothese, vaak meer dan de helft.

2. Frameprothese (metalen frame)

Een frameprothese bestaat uit een metalen gedeelte dat is vervaardigd van een chroomkobalt legering. Een frame bestaat uit een verbindingsbeugel met daaraan kleine haakjes die exakt passen om uw bestaande tanden en of kiezen. Omdat de prothese niet zo veel beweegt worden uw tanden en tandvlees niet zo veel beschadigd.

Bij een partiële prothese is er ten opzichte van de volledige prothese echter in behandelwijze en verantwoording wel een groot verschil. Een frame of partiële prothese kan alleen dan door de Tandprotheticus vervaardigd worden als uw tandarts uw tanden en kiezen gecontroleerd heeft en uit deze controle blijkt dat belasting van deze tanden en kiezen geen problemen zal opleveren. Voor het vervaardigen van de frame/partiële prothese werkt de Tandprotheticus dus nauw samen met uw tandarts. Immers uw tandarts draagt de verantwoordelijkheid voor de eigen tanden en kiezen en uw Tandprotheticus die van het frame/ partiële prothese.
Wat is voor u de beste oplossing? Dat hangt af van uw specifieke situatie en wensen.