Tarieven

Ook voor 2020 gelden weer de wettelijk vastgestelde NZA tarieven in de mondzorg.

Wij hebben contracten met de meeste verzekeraars. Dit betekent dat wij uw rekening direct kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar. De nota van uw eigen bijdrage ontvangt u dan ook van uw verzekeraar. U kunt op uw zorgverzekeraar klikken om direct na te kijken wat u voor vergoeding krijgt.
CZ-Deltaloyd-Ohra, VGZ-IZA-Unive-Trias-IZZ, Zilveren Kruis Achmea, OZF Achmea, Avero Achmea, Agis, Groene land Achmea, interpolis, IAK, Nedasco, Turien en Co, Aevitae, Aevitae de Goudse,
ASR, Menzis, DSW, NV ongevallen, ONVZ. FBTO
Bewuzt , Zekur www.anderzorg.nl

De volledige prothese en klikgebit

De prothese gemaakt op een kaak waarin geen tanden of kiezen meer zitten wordt voor 75% vanuit de basisverzekering vergoed. De overige 25 % is uw eigen bijdrage. De eigen bijdrage van een klikgebit is afhankelijk: Als het om een bovengebit op implantaten gaat betaald men 8% van de totale kosten , bij een ondergebit op implantaten 10% en als het boven en onder gebit betreft waarvan een van beide op implantaten dan betaald u 17% eigen bijdrage. Hierboven op komt echter ook nog het openstaande bedrag van het eigen risico. Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft krijgt u van de eigen bijdrage een gedeeltelijke vergoeding terug.

Reparaties en Rebasingen

Reparaties en rebasingen (opnieuw passend maken) van een prothese gemaakt op een kaak waarin geen tanden of kiezen meer zitten worden voor 90% vergoed uit de basisverzekering. 10% is Eigen bijdrage .U dient echter wel rekening te houden met uw eigen risico want dat moet eerst opgemaakt worden. In 2017 is het eigen risico 385 euro.

Partiële Prothese/Frame Prothese

(Gedeeltelijke) Protheses gemaakt in een kaak waarin nog tanden of kiezen staan worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en uw aanvullende tandartsverzekering komt deze prothese voor vergoeding in aanmerking, soms zelfs voor 75% of 100%.

Eigen Risico

Het wettelijke eigen risico (€ 385,- per kalenderjaar) is van toepassing op alle vergoedingen die plaatsvinden vanuit de basisverzekering. Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering vallen dus buiten het wettelijke eigen risico.

Garantie

Op een volledige gebitsprothese zit 1 jaar garantie op duurzaamheid en nazorg. Slijp of vijl zelf nooit aan uw prothese, hiermee vervalt alle garantie. Na rebasingen (opvullen) heeft u recht op 2 maanden nazorg. Reparaties vallen buiten elke vorm van garantie. Ook een verminderde pasvorm t.g.v. veranderingen aan de kaken en weefsels en onzorgvuldig gebruik, vallen niet onder garantie.
Actuele informatie over de honorarium tarieven en de tarieven tandtechniek vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit).
Onze praktijk is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Mondzorg.
info@garantiefondsmondzorg.nl

Tevens zijn wij aangesloten bij de bemiddelings en klachtencommissie van het ONT
In geval van een klacht kunt u mailen naar kc@ont.nl, daar zal uw klacht in behandeling worden genomen.